BAN TỔ CHỨC

  • NHÀ BÁO HÀ KIỀU

Founder & CEO trang Sống Khỏe Plus - SongKhoePlus.vn

Trưởng ban

  • ÔNG NGUYỄN KIÊN

Giám đốc điều hành Công ty TNHH Truyền thông HK

Phó ban

  • ÔNG ĐẶNG BẢO QUỐC

Trưởng Đại diện phía Nam Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam

Phó ban

  • NHÀ BÁO LÊ NHẬT NAM

Báo điện tử Tổ Quốc

Phó ban

  • ÔNG ĐẶNG NGUYỄN MINH PHƯƠNG

Phó Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông HK (phụ trách đối ngoại)

Thành viên

  • MC. VƯƠNG CHÂU HUYNH

Phó Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông HK (phụ trách sự kiện)

Thành viên

  • BÀ TRẦN THỊ THÙY

Phụ trách kế toán Công ty TNHH Truyền thông HK

Thành viên

  • ÔNG NGUYỄN HOÀNG TRƯỜNG

Biên tập viên trang Sống Khỏe Plus - SongKhoePlus.vn

Thành viên